Vertrouwens persoon - The Iga Warrior

The Iga Warrior
Martial-Arts Trainingen
Ga naar de inhoud

Vertrouwens persoon

De vertrouwenscontactpersonen voor sporten in Amsterdam
Heb je iets meegemaakt binnen de sport waar je een naar gevoel aan overhoudt? Zie je als ouder iets
gebeuren waarover je twijfelt of het wel past binnen de sport? Of heb je een probleem met je trainer
waar je niet uitkomt? Neem contact op met de vertrouwenscontactpersonen van de gemeente
Amsterdam. Zij luisteren naar je verhaal en geven advies over de stappen die je kunt zetten. Ook
wanneer je alleen maar op zoek bent naar een luisterend oor.
Een gesprek met de vertrouwenscontactpersoon is vertrouwelijk maar niet geheim. Dat betekent dat
zij niet zomaar iedereen erover vertellen maar dat ze er wel met collega vertrouwenscontactpersoon
of het Centrum Veilige Sport over kunnen praten zodat ze jou het juiste advies kunnen geven.
Taco Toonen, Brenda Sankes en Davinja Staphorst zijn de vertrouwenscontactpersonen van
Sportstimulering, gemeente Amsterdam. Hieronder vind je hun mailadressen.
Mail Taco Toonen: t.toonen@amsterdam.nl
Mail Brenda Sankes: b.Sankes@amsterdam.nl
Mail Davinja Staphorst: d.staphorst@amsterdam.nl
Wil je liever helemaal anoniem blijven? Of spreek je liever met iemand van het Centrum Veilige Sport?
Dat kan ook! Kijk daarvoor op de website van het Centrum Veilige Sport.
Terug naar de inhoud